2022-06-13 11:17:00

Dan biološke raznolikosti - 22. svibnja

GLOBE ekipa Dan biološke raznolikost 22. svibnja obilježila je posjetom Prirodoslovnom odjelu Narodnog muzeja Zadar. Obišli su izložbu pod nazivom „Mahovine” u čijem postavljanju su sudjelovali i učenici naše škole.

GLOBE ekipa Dan biološke raznolikost 22. svibnja obilježila je posjetom Prirodoslovnom odjelu Narodnog muzeja Zadar. Obišli su izložbu pod nazivom „Mahovine” u čijem postavljanju su sudjelovali i učenici naše škole. Učenici su upoznati s nekim manje poznatim činjenicama o mahovinama: od 800 vrsta mahovina u Hrvatskoj samo jedna ima narodno ime, mahovine se sve više istražuju u medicini, dok su se u prošlosti koristile za zavoje ili kao izolacija prilikom premještanja staklenih ili lomljivih predmeta. Ovim posjetom učenici su spoznali bogatstvo i raznolikost mahovina na području Hrvatske, osvijestili potrebu očuvanja bioraznolikosti i uočili važnost i uloge mahovina u prirodi.

 

Nakon povratka u školu, kako bi što više učenika osvijestilo potrebu očuvanja biološke raznolikosti, izrađeni su plakati koji su postavljeni u holu škole.

 


Prirodoslovno-grafička škola Zadar