2022-06-07 15:10:16

Javni poziv (1/2022) za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (školska ekskurzija)

Prirodoslovno-grafička škola

Perivoj Vladimira Nazora 3

23000 Zadar

KLASA:  602-03/22-01/149

UR.BROJ:  2198-1-63-22-01

Zadar, 7. lipnja 2022.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude Prirodoslovno-grafičke škole, dana 7. lipnja 2022. godine objavljuje:

Javni poziv (1/2022)

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

(školska ekskurzija)

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ("NN", br. 87/14., 81/15., 53/21.) objavljujemo javni poziv za odlazak učenika trećih razreda (3.a, 3.c i 3.de) školske godine 2021./2022. na višednevnu izvanučioničku nastavu (školska ekskurzija).

 

Rok dostave ponuda je od 8. - 10. lipnja 2022. godine elektroničkim putem na dokaziv način uz obaveznu naznaku broja javnog poziva za koji se dostavlja ponuda.

S ciljem očuvanja integriteta podataka i tajnosti ponuda ponuditelji mogu koristiti mogućnost postupka šifriranja svoje ponude.

 

Otvaranje ponuda je u Školi, dana 15. lipnja 2022. u 18,00 sati.

Pozivaju se turističke agencije (u daljnjem tekstu: ponuditelj) koji za takvu uslugu ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim odredbama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu.

Detalji javnog poziva nalaze se u priloženom obrascu.

 

Ravnateljica:

Anamarija Ivković, dipl. ing.


Prirodoslovno-grafička škola Zadar