2021-10-06 10:01:00

POZIV NA INTERVJU

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata po natječaju objavljenom  22.09.2021. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči škole kao i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a, za radno mjesto nastavnik MATEMATIKE, puno radno vrijeme, određeno, o b j a v lj u j e

P O Z I V    N A   I N T  E R V J U

Intervju (razgovor) s kandidatom   održat će se dana 12. listopada 2021. (utorak) u uredu ravnateljice  prema sljedećem rasporedu:
(kandidati su poredani abecednim redom uz navođenje inicijala: prezime i ime)

PREZIME I IME          VRIJEME

Š.S.                             12.00h

V.M.                             12.20h

 

 


Prirodoslovno-grafička škola Zadar