2021-06-24 16:54:47

Poziv za sudjelovanjem djece i mladih u zajedničkom projektu EU DEL u Strasbourgu pod nazivom „Moja prava, moj glas“

Poštovane, poštovani,

obavještavamo vas da smo od Stalnog predstavništva RH pri Vijeću Europe u Strasbourgu zaprimili poziv za sudjelovanjem djece i mladih (10-17 godina) u zajedničkom projektu EU DEL u Strasbourgu i stalnih predstavništava Andore i San Marina  pod nazivom „Moja prava, moj glas“, a koji ima za cilj prikupiti i predstaviti video uratke djece i mladih (10-17 godina) na temu njihovog razumijevanja prava djece.

Prikupljanje video uradaka traje do 15. listopada 2021. nakon čega slijedi ocjenjivanje i odabir, te konačno dodjela nagrada u Strasbourgu, 18. - 20. studenoga 2021.
U privitku je koncept  sa svim važnim informacijama i kriterijima. Video uradak je moguće pripremiti  na hrvatskom jeziku, budući je jedan od službenih jezika EU.


Prirodoslovno-grafička škola Zadar