2020-10-25 14:43:20

Matematička igra za druge razrede
Matematička igra: Rješenja kvadratne jednadžbe
Igri možete pristupiti putem poveznice: https://wordwall.net/play/5683/358/238
Autorica igre: prof. Suzana Jurin

Prirodoslovno-grafička škola Zadar